Diaconaat

De belangrijkste taak van de diaconie is: oog hebben voor de mensen die ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt zowel veraf als dichtbij.

Lees verder

Werkgroep Wereldwijd

Deze werkgroep richt zich op het aan de orde stellen van de wereldwijde samenleving in onze gemeente.

Lees verder

Vluchtelingen in Syrie

De  9 PKN kerken in Amersfoort steunen  de komende jaren het project Syrische vluchtelingen in Libanon & Jordanië.

Lees verder

Pastoraat

In het pastoraat zien wij naar elkaar om.Wij proberen naar elkaar te luisteren, naar de goede en naar de zware dingen in het leven.

Lees verder

Liturgie commissie

Deze commissie denkt na over de liturgie zoals we die in de Emmaüskerk vieren en beleven.

Lees verder

Kidskat

Maandelijkse bijeenkomst voor de kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar, waarin een van onze predikanten dieper op een onderwerp in gaat

Lees verder

Soos 12 - 16 jaar

Een gezellige groep voor leeftijdgenoten van Bron, Hoeksteen en Emmaüskerk.

Lees verder

Jonakamp

HET kamp voor kinderen van Bron,Hoeksteen en Emmaüskerk die nog op de basisschool zitten.

Lees verder

Samen eten

Elke eerste maandag van de maand kunt u mee-eten in de Emmaüskerk. Uw gastvrouw is Hanneke van de Hoek.

Lees verder

Gespreks groep Punten burg

Iedere maand is er in Puntenburg een oecumenische gespreksgroep.

Lees verder

Start met typen en druk op Enter om te zoeken