Zondagsdienst

Iedere Zondag is er om 10.00 uur een  kerkdienst van de Emmaüsgemeente.

Gemeentegebed: Eén keer in de twee maanden vindt er in de kerkdienst het gemeentegebed plaats. In plaats van de voorbeden door de predikant kunnen gemeenteleden zelf op een briefje hun voorbeden opgeven, die dan worden voorgelezen door de diaken  Op die manier oefenen wij onszelf in gebed.

Werkgroep Eredienst/Liturgiegroep: De ontwikkeling van de Liturgie wordt gevolgd door onze Werkgroep Eredienst. De leden van deze werkgroep zetten zich o.a. in voor de diensten in de Stille Week. Contactpersoon: Ds. Berend Borger, telefoon 033-4799080

Lectoren:Enthousiaste lectoren nemen wekelijks één of beide lezingen in de kerkdienst voor hun rekening. Contactpersoon:  Jan Lamberts, telefoon 06-44894237

Koffie:
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken in de kerk.

Creche

Elke zondagmorgen is er kinderoppas voor de kleinsten. Zij komen meestal voor de zegen weer terug in de kerkzaal.
Contactpersoon: Hetty van Norden, tel. 033 463 35 53.

Kinderzondag

De eerste zondag van de maand. We beginnen de dienst met een gast:
Tante Annie,
mevrouw Bloem of
Mijnheertje Nooit Genoeg.
We zingen een kinderlied waarbij elke kleuter zijn eigen instrumentje heeft.
De kindernevendienst wordt gesplitst in een groep oudere en jongere kinderen.
En na de dienst is er een spelletjestafel, voor jong en oud.

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen, behalve op speciale vierdagen, is er een kindernevendienst. We praten gezamenlijk over het verhaal van die zondag, verwerken het indien mogelijk in een spel, maken collages, tekeningen. De leidraad voor de kindernevendienst is ‘Kind op Zondag’ van de Nederlandse Zondagschoolvereniging.

Contactpersoon: Tanneke de Mol

Jeugdkerk Swing

De jongeren van 12 tot 16 jaar komen elke tweede zondag van de maand  tijdens de kerkdienst bij elkaar, in een eigen ruimte.

Contactpersoon: Tanneke de Mol.

Autodienst

Als u niet in staat bent op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autodienst.
Vrijwilligers halen en brengen u.

Contactpersoon: Jan Lamberts

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X