Zondagsdienst

Iedere Zondag is er om 10.00 uur een  kerkdienst van de Emmaüsgemeente.

Gemeentegebed: Eén keer in de twee maanden vindt er in de kerkdienst het gemeentegebed plaats. In plaats van de voorbeden door de predikant kunnen gemeenteleden zelf op een briefje hun voorbeden opgeven, die dan worden voorgelezen door de diaken  Op die manier oefenen wij onszelf in gebed.

Koffie:
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken in de kerk.

Kinderzondag

De eerste zondag van de maand. We beginnen de dienst met een gast:
Tante Annie,
mevrouw Bloem of
Mijnheertje Nooit Genoeg.
De kindernevendienst wordt gesplitst in een groep oudere en jongere kinderen.
En na de dienst is er een spelletjestafel, voor jong en oud.

Kindernevendienst

Iedere eerste zondag van de maand, en daarna om de 14 dagen is er een kindernevendienst. We praten gezamenlijk over het verhaal van die zondag, verwerken het indien mogelijk in een spel, maken collages, tekeningen. De leidraad voor de kindernevendienst is ‘Kind op Zondag’ van de Nederlandse Zondagschoolvereniging.

Contactpersoon: Tanneke de Mol

Swing voor jeugd 12+

De jongeren van 12 tot 16 jaar komen elke tweede zondag van de maand  tijdens de kerkdienst bij elkaar, in een eigen ruimte.

Contactpersoon: Tanneke de Mol.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken