De belangrijkste taak van de diaconie is: oog hebben voor de mensen die ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt zowel veraf als dichtbij.

Dichtbij: Bij het binnenlands diaconaat gaat het om organisaties en instellingen die werken op het gebied van jeugdhulpverlening, gevangeniswezen, verslavingsproblematiek, ouderenzorg en terminale zorg. Stedelijk zijn op diaconaal gebied o.a. actief: het Diaconaal Aandachtscentrum ‘t Dak, het Passantenverblijf, de Ouderensoos.

Veraf is dit  het terrein van de ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking). Landelijk worden hiervoor een aantal collectes gehouden en  onze eigen Werkgroep Wereldwijd probeert het bewustzijn en de betrokkenheid van de gemeenteleden op dit gebied te verhogen.

De diaconieën van de Protestantse Gemeente Amersfoort werken samen in het Diaconaal Opbouw Werk waardoor de wijkdiaconieën hun activiteiten beter kunnen coördineren en nieuwe initiatieven ontwikkelen. In de eigen wijk wordt ook individuele hulp verleend. Natuurlijk kan deze hulp ook financieel zijn, maar meer nog wordt gedacht aan bezoekwerk, het invullen van diverse formulieren, het helpen bij tijdelijke uitschakeling, vervoer naar de polikliniek e.d.

Natuurlijk kunt u altijd één van de diakenen aanspreken als u die ergens in de wijk of ‘s zondags in de kerk tegenkomt. Zij helpen u graag. Contactpersoon: Hanneke van den Hoek, tel. (033) 462 27 35.

Nuttige adressen:

‘Heb je even voor mij’ is een hulpdienst voor en van mensen in het Soesterkwartier.

Vrijwilligers doen kleine éénmalige klussen voor mensen met een kleine beurs. Mensen met weinig financiële middelen, een klein of geen sociaal netwerk of lichamelijke klachten kunnen bij onze hulpdienst terecht. Het gaat om korte klussen zoals boodschappen doen, tuinieren, hond uitlaten, computerproblemen oplossen.

We zijn bereikbaar via een mobiel nummer en we houden een spreekuur in de  keistadkerk aan Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat) elke maandag van 14:00 tot 16:00 uur. Mensen weten ons te vinden. Wekelijks melden zich hulpvragers. Mobiel zijn we bereikbaar via 06-24819669

Diaconaal Opbouw Werker
Mw. Jennie Harmelink
Tel. (033) 463 77 95
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

Meer weten over wat er in Amersfoort op diaconaal gebied  gebeurt? Kijk op de site van de P.G.A.

helping-hand

Start met typen en druk op Enter om te zoeken