Geschiedenis van de Emmaüskerk in jaartallen

1904 Onder andere doordat er grote wagenwerkplaatsen voor de Nederlandse Spoorwegen gebouwd worden, en personeel huisvesting nodig heeft, ontstaat het Soesterkwartier. Deze nieuwe wijk wordt als evangelisatieterrein gezien; men houdt samenkomsten in een tent van de Nederlandse Vereniging voor Tentzending.

1910 Er komen steeds meer Hervormden in de wijk te wonen en de afstand naar de St. Joriskerk in de binnenstad is te ver om tweemaal daags te lopen. Daarom wordt het wijkcentrum Bethel gebouwd, daar waar het nu Flevostraat heet. Daar vonden tal van activiteiten plaats: hét centrum om het evangelie uit te dragen.

1920 Het Soesterkwartier groeit snel, en de evangelisatiepredikant ds. M.G. Gerritsen dringt aan op een eigen kerkgebouw.

1929 Op 19 december wordt de Emmakerk officieel in gebruik genomen. Er is toestemming van het Hof om dit gebouw de naam te laten dragen van de Koningin-Moeder.

1930 In de wijk zijn ook steeds meer gereformeerden komen wonen, en ook voor hen is de afstand naar de Grachtkerk in de stad best ver. Eerst wordt in 1932 wijkgebouw “Irene” geopend, van waaruit alle clubactiviteiten plaatsvinden, en in 1940 wordt ernaast de Westerkerk geopend in de Lingestraat. Feitelijk contact tussen Hervormden en Gereformeerden was er niet.

1944 Tijdens de oorlog loopt het conflict binnen de Gereformeerde kerk over een theologische kwestie (over doop en wedergeboorte) zodanig hoog op dat er een kerkscheuring plaats vindt tussen de synodegetrouwen en de vrijgemaakten. De Westerkerk wordt eigendom van de Vrijgemaakten. De Synodalen vinden onderdak in gebouw Immanuel van de Hervormde gemeente, aan de Tulpstraat.

1946  Het aantal Gereformeerden groeit en gebouw Immanuel wordt te klein. In 1953 wordt de Rehobothkerk aan de Dollardstraat in gebruik genomen. De Emmakerk wordt ook te klein voor de Hervormde gemeente, de Middenzaal wordt toegevoegd waardoor er in de kerkzaal een galerij ontstaat. In de jaren vijftig beginnen begrip en waardering tussen Hervormd en Gereformeerd voorzichtig te groeien, de scherpe kantjes gaan er wat af.

1960 De Hervormde gemeente groeit en bloeit, en er is meer ruimte nodig voor recepties, bijeenkomsten en clubs. In 1967 wordt gebouw Immanuel verkocht, en de Emmakerk wordt uitgebreid met twee zijvleugels en een keukentje. Aan de Rehobothkerk was reeds in 1964 een extra vleugel met keuken toegevoegd.

1970 Er komen veel nieuwe wijken bij in Amersfoort, het Soesterkwartier ‘druppelt leeg’. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de kerkgang terugloopt. Er is sprake van dat de Rehobothkerk verkocht zal moeten worden, maar dit wordt op het laatste moment voorkomen. Ook de Hervormde gemeente kampt met teruglopende ledenaantallen.

1980 Het orgel van de Emmakerk geeft veel problemen. Met hulp van rommelmarkten (Romba’s), schenkingen en legaten kan een ander orgel aangeschaft worden: een Willis-orgel, afkomstig uit de gesloopte Saint Michaelschurch van Blackburn- Ipswitch.  Father Henry Willis is een bekende orgelbouwer. https://www.orgelsite.nl/amersfoort-emmauskerk/

1990 In november 1986 geeft de gezamenlijke synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken aan zich nu ‘in staat van hereniging’ te bevinden. In het Soesterkwartier maakt men dit waar. De samenwerking wordt steeds intensiever.

1994 De Emma-gemeente en de Rehoboth-gemeente besluiten samen verder te gaan. Een van de kerkgebouwen moet worden opgegeven. Na veel overleg wordt besloten dat dat de Rehobothkerk moet zijn.

1997 Er wordt een prijsvraag uitgeschreven: het gebouw waarin Hervormd en Gereformeerd Samen-op-Weg gaan zal voortaan Emmaüskerk heten, een protestantse gemeente in wording.

2001 Om de eenwording van beide gemeenten nog duidelijker zichtbaar te maken, wordt de kerkzaal heringericht. Zo wordt het liturgisch meubilair van beide kerken geïntegreerd en twee glas-in-lood-ramen uit de Rehobothkerk in twee dakkapellen van de Emmaüskerk herplaatst; ze blijken wonderwel te passen!

2004 Landelijk komt de P.K.N. tot stand; op 1 januari 2010 pas op plaatselijk niveau.     De keuken en de toiletgroep worden mede dankzij een gulle gever verbouwd. De maandelijkse maaltijd (Kerk en Keuken) kan nu in de kerk bereid worden. Dat scheelt een hoop gesjouw met potten en pannen.

2009 Bij de viering van het tachtigjarig bestaan van het gebouw wordt het boekje ‘Huis in de buurt, van God en de mensen’, feestelijk overhandigd aan de wijkwethouder Hans van Daalen.

Bron: Oranje, Sophie
Huis in de buurt van God en de mensen: Emmaüskerk 1929 – 2009.
Amersfoort, Protestantse Emmaüs-gemeente Amersfoort, 2009.
48 pag., afbn, 21 cm
ISBN 978 90 812442 2 0

Start met typen en druk op Enter om te zoeken