Tot het takenpakket van ds. Rein van der Zwan behoort het pastoraat (onderling meeleven met elkaar). Hij heeft zelf veel contact met mensen binnen en ook buiten de kerk. Samen met een ouderling coördineert hij het bezoekwerk door anderen. Ook is hij eerstverantwoordelijke voor het contact met andere kerkelijke gemeenten in het Soesterkwartier waarmee wordt samengewerkt. Daarmee is hij ook actief voor de verbinding kerk en buurt.

Ds. Borger heeft als belangrijkste taak de liturgie. Hij begeleidt de liturgiecommissie van de Emmaüskerk. In deze commissie wordt zowel over de inhoud van liturgie als over de praktische uitwerking daarvan nagedacht.  Voor vragen en opmerkingen over de eredienst kunt u zich wenden tot ds. Borger.

Ds. Wim Verschoor heeft in onze gemeente geen duidelijk afgebakende taak, maar loopt allerlei Heilige Klusjes op te knappen. Zoals: meedenken met de jeugdouderling, de kindernevendienst-leiding en de diaconie. Regelmatig aanwezig zijn op kerkenraad en bij moderamen. Leiding geven aan de Ouderensoos. Overleggen met gemeenteleden bij het voorbereiden van bijzondere vieringen. Zijn werkzaamheden liggen vooral op het terrein van begeleiden en adviseren. En heel af en toe brengt hij een pastoraal bezoek.

Ds. Marieke den Braber: Iets meer vanaf de zijlijn, maar volop betrokken denk ik mee over de Emmaüskerk. Dat doe ik vooral door het teamoverleg met de andere collega’s voor te zitten, en in en rond dit overleg te sparren over allerlei zaken.

Soms sluit ik  daarvoor ook aan bij een ontmoeting of vergadering in de Emmaüskerk. En natuurlijk ga ik ook een aantal malen voor, en ben ik met het toerustingswerk van de kwartetkerken ook in de Emmaüskerk te vinden!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X