Wat is het wijkteam?
De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van het wijkteam. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.
Het wijkteam is  niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Wijkteam leden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.
Het wijkteam heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Wie is wie in  onze kerk?

Koert Jansen, diaken- voorzitter

Ouderlingen

Sierk de Bruin(pastoraal ouderling)
Edwin ten Haken (jeugd ouderling)

Diakenen

Joke de Bruin
Koert Jansen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken