Het gebouw van de Emmaüskerk-gemeente heeft een respectabele leeftijd: op 19 december 1929 werd het officieel in gebruik genomen. In de jaren zestig zijn de twee zijvleugels erbij gebouwd. Maar tijden veranderen dus ook het gebruik van kerkgebouwen. Daarom is er de laatste jaren hard gewerkt aan plannen voor de toekomst.

De vertegenwoordigers van de Emmaüsgemeente zitten samen  aan tafel  met mensen van: het Leger des Heils, de Kerk van de Nazarener/Keistadkerk, projectontwikkelaar Lithos en kindercentrum Bzzzonder.
Met deze partners kijken wij naar nieuwe mogelijkheden met en rondom het oude gebouw. Met respect voor wat we hebben gekregen uit het verleden maar met een open oog voor wat de toekomst vraagt.

Onder de naam ‘Hart van Soesterkwartier’ willen we het gebouw een nieuwe start  geven. Met gebruik door verschillende partijen. Met daarbij een andere relatie met de omgeving. Nu staat de kerk nog apart, in de toekomst wordt zij meer deel van een geheel.

Meer informatie: www.hartvansoesterkwartier.nl

Start met typen en druk op Enter om te zoeken