Deze commissie denkt na over de liturgie zoals we die in de Emmaüskerk vieren en beleven.

De liturgie is de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een kerkdienst viert.
Tijdens zo’n samenkomst wordt er bijvoorbeeld gezegend, gebeden, gezongen, muziek gemaakt, Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd voor een goed doel. De liturgie is geen vaststaande, voor altijd vastgelegde orde.
In de liturgie is er plaats voor verandering en vernieuwing, passend bij onze gemeente en passend bij de tijd waarin we leven.

De liturgiecommissie denkt hier over na, en verzorgt vesperdiensten bij bijzondere Christelijke feestdagen.

 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken