Deze commissie denkt na over de liturgie zoals we die in de Emmaüskerk vieren en beleven.
Liturgie is het antwoord van mensen op de betrokkenheid van God op mens en wereld. In de zondagse kerkdienst waar we liturgie vieren komen alle facetten van het mensenleven aan bod.
We roepen God aan om ontferming voor de nood in de wereld en voor de nood in ons eigen leven, we prijzen God om zijn goedheid, de Bijbel gaat open en wordt uitgelegd om ons te bemoedigen en te inspireren en we ontvangen Gods zegen op de weg die we gaan.

De liturgie is geen vaststaande, voor altijd vastgelegde orde.
In de liturgiecommissie denken we na hoe we, met een traditie van eeuwen achter ons, voorkomen traditionalistisch te worden.
In de liturgie is er plaats voor verandering en vernieuwing, passend bij onze gemeente en passend bij de tijd waarin we leven.

Gevraagd en ongevraagd adviseren wij de kerkenraad in zijn beleid met betrekking tot de liturgie.

Vanuit het predikantenteam is ds. B. Borger de eerstverantwoordelijke. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze manier van vieren, laat het hem dan vooral weten.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X