Gemeenteberaad 28 oktober

Graag nodigen we je uit voor een gemeenteberaad op 28 oktober.
Vanaf 19.30 uur inloop met koffie of thee, we starten om 19.45 uur.
We willen het gemeenteberaad om 21.30 uur afsluiten.

We willen met elkaar in gesprek gaan over een toekomstvisie, die is gemaakt door een commissie van gemeenteleden onder leiding van Harm Dane (oud-voorzitter van de centrale kerkenraad van de PGA).
Kan je nog wel in de toekomst kijken in deze onzekere tijd? Kunnen we nog wel  enthousiast zijn als kerk, in tijden van ”krimp en kramp”?
De commissie heeft daarover nagedacht en bij ons als kerkenraad een vlammetje aangestoken.
We zijn heel benieuwd hoe dat bij jou zal zijn.
Doe je mee?

Koert Jansen, voorzitter Kerkenraad

Beeld én geluid via kerkdienstgemist!

U kunt de kerkdiensten volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/685-Protestantse-Wijkgemeente-Emmauskerk

Hier vindt  u ook uitzendingen van alle afgelopen kerkdiensten.
Als u problemen heeft met de ontvangst, horen we het graag, dan gaan wij er wat aan doen.

Protocol Corona

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in de Emmaüskerk de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt.
Tegelijkertijd benadrukt de overheid en ook de kerkenraad, dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.
Vanuit de PKN reageert scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden blijft het advies.
Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.
Ik hoop van harte dat we elkaar de ruimte geven.”
Daarom is het advies van de kerkenraad, dat gemeenteleden die zich niet prettig voelen bij dichter bij elkaar te zitten, in de zijvleugels plaats kunnen nemen.

We blijven  ingetogen zingen.
Wilt u een voorbede voor iemand vragen? mail uw verzoek aan:  scriba.emmauskerkamersfoort@gmail.com
Uw voorbede wordt dan in de zondagse dienst door de predikant in het gebed genoemd.

Welkom

Onze gemeente is als een huis in de buurt, van en voor jong en oud, dynamisch, altijd in beweging.  

Wij zijn met elkaar in gesprek, maar altijd met een derde gesprekspartner erbij, de Bijbel. Betrokken op de maatschappij, een ieder die bij ons binnenkomt vindt een warm welkom.

Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken. Je bent van harte welkom om op zondag een van onze diensten te bezoeken. Je kunt ook bellen of mailen om met ons  in contact te komen.

Agenda

Tasje extra!

Volgende week zondag 31 oktober zamelen we weer in voor de Voedselbank. Neemt u bij het boodschappen doen ook een tasje extra mee? Eigenlijk zijn allerlei soorten houdbaar voedsel welkom, maar speciaal welkom zijn [...]

SOOS 12+: Sportavond

Na de leuke en gezellige lasergame avond staat op zaterdag 30 oktober de volgende activiteit gepland . Ieder jaar een terugkerende avond en ook ook altijd druk bezocht : de sportavond in de gymzaal aan de [...]

Klimaatpelgrimstocht  2021

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland:De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in [...]

kerkbanken..

Op de laatste kerkenraadsvergadering in september is het besluit genomen de 4 rijen kerkbanken in het middendeel te verwijderen. Zo kan de kerkzaal voor het grootste deel multifunctioneel gebruikt gaan worden. Bent [...]

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X