In het bijzonder bij de geboorte van een kind komen (opnieuw) de vragen over je eigen geloof, het doorgeven van de waarden die er toe doen bij je op. Je beseft de schoonheid en de kwetsbaarheid van het leven van je kind en van jezelf. Welke rol kunnen geloof en kerk spelen bij het opgroeien van je kind?

In de Emmaüs vieren we de kinderdoop op feestelijke wijze en bereiden in twee bijeenkomsten ons met de ouders daarop voor. Eigen vragen en inzichten spelen daarin een belangrijke rol naast wat Schrift en traditie aanreiken.

Doop van (jong)volwassenen is het resultaat van een proces van wederzijds kennismaken. Met de zaken van het christelijk geloof, en  met de gemeente.

Wij herdenken  onze Doop jaarlijks in de Paasnacht.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken