In het bijzonder bij de geboorte van een kind komen (opnieuw) de vragen over je eigen geloof, het doorgeven van de waarden die er toe doen bij je op. Je beseft de schoonheid en de kwetsbaarheid van het leven van je kind en van jezelf. Welke rol kunnen geloof en kerk spelen bij het opgroeien van je kind?

In de Emmaüs vieren we de kinderdoop op feestelijke wijze en bereiden in twee bijeenkomsten ons met de ouders daarop voor. Eigen vragen en inzichten spelen daarin een belangrijke rol naast wat Schrift en traditie aanreiken.

Ook met ouders die hun kind willen laten zegenen komen we graag in contact. Het zegenen van kinderen is bedoeld voor die ouders die de Doop zien als een sacrament waaraan de keuze van de dopeling zelf voorafgaat.

Doop van (jong)volwassenen is het resultaat van een proces van wederzijds kennismaken. Met de zaken van het christelijk geloof, met de gemeente. De opgebouwde vertrouwensband met God en de gemeente leidt tot het heel bijzondere moment van de Doop. Overigens herdenken wij onze Doop jaarlijks in de Paasnacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Ds. van der Zwan

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X