Onze medebewoners

Het kerkgebouw van de Emmaüskerk biedt,  behalve aan de eigen Emmaüsgemeente, ook onderdak aan verschillende andere organisaties:

Bij Bosshardt; Een huiskamer voor de buurt

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Contactpersoon is Ingrid Sparreboom,
Telefoon: 06-46612994
E-mail: ingrid.sparreboom@legerdesheils.nl
Website: https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/bijbosshardt

Keistadkerk
De Keistadkerk wil een persoonlijke en betrokken gemeente zijn voor jong en oud, de wijk en de stad, zondag en door de week, christen of niet. Naast een wekelijkse samenkomst op zondag om 11.30 organiseert de Keistadkerk verschillende activiteiten, te vinden op www.keistadkerk.nl. De Keistadkerk is een van de drie deelgemeenten van de Kerk van de Nazarener in Amersfoort.

Contactpersoon: Gerrie Huizenga, tel: 033 495 2221
email: info@keistadkerk.nl

Diaconale opbouwwerker van de Protestantse kerken.

Bij de Diaconie van de Protestantse Kerken vind je een luisterend oor en kunnen we je op diverse manieren van dienst zijn:
In individuele gevallen bieden we financiële hulp. ( soms een gift en soms een renteloze lening)
We verwijzen  (ook) door naar andere instanties, desnoods gaan we met je mee.
We adviseren  je over de mogelijkheden van Schuldhulpmaatje bij geldzorgen en/of schulden.
We bieden  geldelijke ondersteuning voor mensen met een smalle beurs, zoals: Vakantiegeld delen, Kerstpakket, Paasactie ( i.s.m. Thomas Scheltus Stichting)

Voor vragen of hulp:

Diaconaal opbouwwerker
Jennie Harmelink
T: 033-4637795/0640307382
E: jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl

foto-emmauskerkjaap

Start met typen en druk op Enter om te zoeken