Profiel, missie en visie

Wat ons bezielt en gaande houdt
Onze gemeente met heel jonge en heel oude mensen – en alles daar tussenin –  zegt van zichzelf: Wij zijn Bijbelgericht, Gastvrij en Maatschappijbetrokken. In deze paar kernbegrippen willen we als Emmaüsgemeente duidelijk maken wat ons in beweging zet en op welke weg wij ons bevinden. De geloofsgemeenschap van de Emmaüskerk is:

Gastvrij
Het samenkomen als gemeente is voor ons een leerschool. Onze vieringen en andere ontmoetingen proberen wij te maken tot een vrij en open gebeuren.

Wij ervaren het als een bijzondere gave, dat in de christelijke gemeente mensen van verschillende leeftijden, rassen, seksen, geaardheid, klassen en overtuiging elkaar ontmoeten. Zo wordt ons de kans geboden te genieten van het anderszijn van de ander, van elkaar te leren, elkaar aan te vullen, te delen in elkaars talenten en samen te groeien in verantwoordelijk mens-zijn. Gastvrijheid: om van te genieten en om aan bij te dragen. Gave én opgave.

Bijbelgericht
In onze gemeente doen we de Bijbel open, een rijke verzameling boeken in één band van en voor alle tijden, van en voor heel verschillende omstandigheden en mensen. In de boeken van het eerste en het tweede testament, horen wij hoe God met mensen in vallen en opstaan steeds weer opnieuw begint. In de Bijbel horen wij het zingen, de vreugde, pijn, wijsheid, geschiedenis, ja heel het leven van aansprekende mensen, vrouwen en mannen van allerlei komaf. In die lange, eeuwenoude stoet lezen wij ook het verhaal van Jezus van Nazareth, de Gezalfde, de Christus: Mens naar Gods bedoeling. Wij geloven dat in Hem God ons nabij is gekomen. Hij is onze Wegwijzer. In zijn voetsporen willen wij ons oefenen in ontvankelijkheid voor het wonder van Gods Liefde die in óns haar woning zoekt .

Maatschappijbetrokken
Als geloofsgemeenschap zijn wij onderdeel van de buurt waarin wij wonen, de stad waarin wij opgroeien, zorgen, studeren, werken en oud worden. De samenleving is ons een zorg. Daaraan willen wij dienstbaar zijn. Wij willen als geloofsgemeenschap dat er door woord en daad iets van Gods Koninkrijk in het hier en nu merkbaar wordt. Daarbij willen wij leren van mensen die hun nek uitsteken voor een rechtvaardige, duurzame en menswaardige samenleving. Zij kunnen rekenen op onze inzet en solidariteit.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken