Amersfoortse kerken namen begin dit jaar het initiatief genomen voor Actie herverdeling energiecompensatie.

Deze solidariteitsactie waaraan iedereen kan meedoen, startte op 6 maart en was gepland tot 10 april. Maar ook na die datum bleven gelden binnenstromen. Nu is er alle reden om de actie voort te zetten.

De inflatie en energierekeningen rijzen de pan uit.

Alle huishoudens in Nederland krijgen in november en december via hun energiebedrijf een bijdrage van €190 in november en in december.

Via onze actie willen wij ook nu weer ieder die het geld kan missen, in staat stellen om haar/zijn ontvangen bijdrage te doneren aan huishoudens die het veel harder nodig hebben.

Donaties zijn nog/ weer welkom op bankrekeningnummer NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft warmte”. Dit is een ANBI rekening.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken