We zijn blij, dat er in de Emmaüskerk weer kerkdiensten gevierd kunnen worden.

De kerkzaal is ingedeeld in plaatsen voor 1, 2 en 4/5 personen, de maximale bezetting is dan 65 personen, dus na 1 juli is er voor iedereen weer plek..

Op zondagmorgen wordt u verwelkomd door een gastheer/gastvrouw.  Hij/zij ontvangt u buiten bij de lange kerkmuur. Hij/zij vraagt naar uw gezondheid en op teken van coördinator 1 geeft hij/zij aan de voorste in de rij toestemming om naar binnen te gaan.
coördinator 1:  ontvangt u binnen, vraagt u de handen te desinfecteren, vraagt ook uw jas mee te nemen in de kerk en bij voorkeur geen gebruik te maken van het toilet.
coördinator 2: Ontvangt u in de kerkzaal en begeleidt u naar uw plaats in de kerk.
Aan het eind van de kerkdienst begeleidt hij/zij u uit de kerkzaal. Blijf na afloop van de dienst dus even zitten.

Aan het eind van de dienst kunt u in mandjes uw gift voor de collecte stoppen.

De komende diensten is er nog geen kindernevendienst, Swing en oppas. Natuurlijk is het de bedoeling, dat dit zo snel mogelijk wordt gestart.

Tenslotte is ook de autodienst nog niet mogelijk.

Helaas zal de kerkdienst nog niet zijn, zoals u altijd gewend was.
Wij kunnen ons voorstellen, dat al deze maatregelen en beperkingen bij u een gevoel van teleurstelling veroorzaken, maar zoals bij heel veel organisaties in deze Coronaperiode zal ook de kerk daar een weg in moeten vinden.

Laten we niet vergeten, dat we in de Emmaüskerk elkaar weer kunnen ontmoeten. De Bijbel gaat weer open, de muziek gaat weer klinken en we kunnen weer samen bidden, met vertrouwen in de toekomst.

Bezoekwerk:
De ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het bezoekwerk en omzien naar elkaar.  Juist de ontwikkelingen kunnen zorg of angst wekken en daarmee de behoefte tot gesprek. Blijft u er niet alleen mee, maar doet u een beroep op predikanten of pastorale medewerkers als u een gesprek wenst.

 

We houden u op de hoogte via de Webflits en de Nieuwsbrief van de verdere ontwikkelingen. Ontvangt u deze nog niet, neem contact op met onze scriba.

 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken