Laatste nieuws:   Vorige week besloot de kerkenraad dat op 7 juni a.s. er  weer, na vele weken, kerkdienst is in de Emmaüskerk. De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Er is een voorlopig Emmaüskerkprotocol opgesteld. Het protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van de PKN is de leidraad voor het Emmaüskerkprotocol.

Komende donderdag vergadert de kerkenraad over het voorlopige protocol, er zullen aanpassingen zijn en toevoegingen. Daarna zal het deze avond voor de eerste keer “geoefend” worden. Vanaf de voordeur om 9.45 uur t/m het weer naar huis gaan moet het veilig zijn. Dat is een hele organisatie.

Het begint buiten, daar wordt u welkom geheten, in de hal wordt u verder begeleid naar de kerkzaal, waar u een plaats krijgt toegewezen. In de kerkzaal zijn plaatsen voor 1, 2 en 4/5 personen, alles veilig op 1,5 m. Na de dienst wordt u ook op een veilige manier naar buiten begeleid.Koffie drinken? Nog een vraag waar we een beslissing over moeten nemen.

Zingen? Voorlopig niet, we moeten het onderzoek afwachten en ondertussen naar een alternatief zoeken.

Aanmelden voor de dienst? We denken na over een goed plan voor de maand juni. In ieder geval: 7, 14, 21 en 28 juni maximaal 30 aanwezigen, vanaf 1 juli 100 aanwezigen.
In de pinksternieuwsbrief van 29 mei volgt meer informatie.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen van de overheid.

Gezamenlijke diensten: Wanneer u via een Lukas-kastje de diensten volgt, kunt u gewoon kiezen voor de kerkdienst van de Emmaüskerk meeluisteren. U wordt dan doorgeschakeld naar de Bron. U hoeft hier verder niets voor te doen.
Lang leve Jaap!

De ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het bezoekwerk en omzien naar elkaar.  Juist de ontwikkelingen kunnen zorg of angst wekken en daarmee de behoefte tot gesprek. Blijft u er niet alleen mee, maar doet u een beroep op predikanten of pastorale medewerkers als u een gesprek wenst.

Onderling meeleven – ook video-ontmoeting als mogelijkheid?

Er wordt heel veel onderling meegeleefd, zowel binnen –als buiten de kring van de kerkelijke gemeente. Bellen, appen, kaartjes sturen, email en andere creatieve vormen. Velen maakten inmiddels ook kennis met video-ontmoetingen voor hun werk. Anderen gebruiken het voor sociale contact in een grotere groep. Wellicht gebeurt dit ook al binnen de kring van de gemeente. Anders bij deze de tip aan wie ervaring hebben om dit ook eens met gemeenteleden te doen. Dan zal blijken of het werkt en in behoefte voorziet.

Misschien zijn er ook onder u/jullie die dit wel eens zouden willen proberen, maar geen idee hebben hoe dit op te zetten. Laat het weten! Dan zoeken we er mensen bij die dit technisch goed kunnen organiseren. Zo komt er dan bijv. een “koffie-uurtje” op zondagmorgen, een goed gesprek in de avond of doordeweeks bijpraten op woensdag (ik noem maar wat). Voorwaarde om mee te doen is dat u/je een smartphone, tablet of laptop met camera ter beschikking hebt.

Namens het pastorale team, ds. Rein van der Zwan (rgvanderzwan@kpnmail.nl, 06-30424613)

We houden u op de hoogte via de Webflits en de Nieuwsbrief van de verdere ontwikkelingen. Ontvangt u deze nog niet, neem contact op met onze scriba.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de scriba Jan Lamberts, 06 44 89 42 37

 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X