We zijn blij, dat er in de Emmaüskerk weer kerkdiensten gevierd kunnen worden.

De kerkzaal is ingedeeld in plaatsen voor 1, 2 en 4/5 personen, de maximale bezetting is dan 65 personen, dus na 1 juli is er voor iedereen weer plek..

Op zondagmorgen wordt u verwelkomd door een gastheer/gastvrouw (herkenbaar aan hesje) Hij/zij ontvangt u buiten bij de lange kerkmuur. Hij/zij vraagt naar uw gezondheid en op teken van coördinator 1 geeft hij/zij aan de voorste in de rij toestemming om naar binnen te gaan.
coördinator 1: (herkenbaar aan hesje) ontvangt u binnen, vraagt u de handen te desinfecteren, vraagt ook uw jas mee te nemen in de kerk en bij voorkeur geen gebruik te maken van het toilet.
coördinator 2:(Herkenbaar aan hesje) Ontvangt u in de kerkzaal en begeleidt u naar uw plaats in de kerk.
Aan het eind van de kerkdienst begeleidt hij/zij u uit de kerkzaal.

Zolang er onduidelijkheden zijn betreffende de zang wordt er niet gezongen door de gemeenteleden. Enkele leden van het gelegenheidskoor “Nuendan¨ verzorgen de zang, u kunt de gezongen liederen wel meelezen in het liedboek.

Aan het eind van de dienst kunt u in mandjes uw gift voor de collecte stoppen.

De komende diensten is er nog geen kindernevendienst, Swing en oppas. Natuurlijk is het de bedoeling, dat dit zo snel mogelijk wordt gestart.

En natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer met elkaar op een veilige manier genieten van dit belangrijke koffiemoment.

Tenslotte is ook de autodienst nog niet mogelijk.

Helaas zal de kerkdienst nog niet zijn, zoals u altijd gewend was.
Wij kunnen ons voorstellen, dat al deze maatregelen en beperkingen bij u een gevoel van teleurstelling veroorzaken, maar zoals bij heel veel organisaties in deze Coronaperiode zal ook de kerk daar een weg in moeten vinden.

Laten we niet vergeten, dat we in de Emmaüskerk elkaar weer kunnen ontmoeten. De Bijbel gaat weer open, de muziek gaat weer klinken en we kunnen weer samen bidden, met vertrouwen in de toekomst.

Bezoekwerk:
De ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het bezoekwerk en omzien naar elkaar.  Juist de ontwikkelingen kunnen zorg of angst wekken en daarmee de behoefte tot gesprek. Blijft u er niet alleen mee, maar doet u een beroep op predikanten of pastorale medewerkers als u een gesprek wenst.

Onderling meeleven – ook video-ontmoeting als mogelijkheid?
Er wordt heel veel onderling meegeleefd, zowel binnen –als buiten de kring van de kerkelijke gemeente. Bellen, appen, kaartjes sturen, email en andere creatieve vormen. Velen maakten inmiddels ook kennis met video-ontmoetingen voor hun werk. Anderen gebruiken het voor sociale contact in een grotere groep. Wellicht gebeurt dit ook al binnen de kring van de gemeente. Anders bij deze de tip aan wie ervaring hebben om dit ook eens met gemeenteleden te doen. Dan zal blijken of het werkt en in behoefte voorziet.

Misschien zijn er ook onder u/jullie die dit wel eens zouden willen proberen, maar geen idee hebben hoe dit op te zetten. Laat het weten! Dan zoeken we er mensen bij die dit technisch goed kunnen organiseren. Zo komt er dan bijv. een “koffie-uurtje” op zondagmorgen, een goed gesprek in de avond of doordeweeks bijpraten op woensdag (ik noem maar wat). Voorwaarde om mee te doen is dat u/je een smartphone, tablet of laptop met camera ter beschikking hebt.

Namens het pastorale team, ds. Rein van der Zwan (rgvanderzwan@kpnmail.nl, 06-30424613)

We houden u op de hoogte via de Webflits en de Nieuwsbrief van de verdere ontwikkelingen. Ontvangt u deze nog niet, neem contact op met onze scriba.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de scriba Jan Lamberts, 06 44 89 42 37

 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X