Na jaren van nadenken over onze toekomst en het vormen van beleid en plannen, was 2023 het jaar van actie en doorpakken.
Dat hebben we met elkaar gedaan, in een hele goede harmonie. Althans, zo heb ik dat ervaren.
Er was draagvlak voor de “transitie”, zoals het proces werd genoemd. Het resultaat:

1. Het kerken en vieren in de Emmaüskerk is weer voor een lange periode geborgd.
2. Bestuurlijk en administratief zijn we ontzorgd, dankzij de fusie met de Fonteinkerk.
3. Diaconaal kunnen we verder bouwen op het werk dat Jennie de afgelopen jaren heeft gedaan. Er is zicht op een parttime diaconaal / kerkelijk werker.
4. Ons gebouw gaat nog meer functies voor de wijk krijgen en daarmee ook doordeweek een levendige plek worden, waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten.
5. We krijgen toch weer een eigen predikant, al is dat maar voor 0,2 fte.

Ondanks de soms moeilijke tijden voor onze gemeente zien we dus veel moois aan de horizon.
We mogen hoop hebben!

Laten we daarom ook actief en ruimhartig meedoen met de Actie Kerkbalans: dat is én blijft onze financiële levensader. Wij rekenen op u!

Namens het Emmaüs-team (voorheen de kerkenraad),

Koert Jansen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken