Zondag 31 december is er een bijzondere dienst. Niet alleen omdat het dan Oudejaarsdag is,
maar ook omdat het onze laatste dienst als zelfstandige wijkgemeente is.
Per 1 januari 2024 gaat immers de fusie met de Fonteinkerk in, waar we met elkaar naar toe gewerkt hebben.
In deze dienst wordt aandacht besteed aan het rijke verleden van de Emmaüskerk en kijken we vol verwachting uit naar de toekomst, in samenwerking met de Fonteinkerk, het Leger des Heils, de Keistadkerk en andere partners.
We hopen een aantal speciale gasten te ontvangen.
Na afloop is er koffie of thee met oliebollen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken