De Ambassade van Vrede te Amersfoort vraagt uw aandacht voor de Vredesweek via een gezamenlijk programma in en om de week van 21 t/m 29 september.

Donderdag 19 september 18.00 uur Johanneskerk, Westsingel 30 Café Zin-Hutspot en Humus Gastvrouwen en-heren uit diverse conflictgebieden (Syrië, Ethiopië, Eritrea en Congo) ontvangen u/jullie aan hun tafel. Aanmelden vooraf noodzakelijk via opgeven@johanneskerk.nl of tel.06-10531458.

Vredesweek 2019 Programma voor 21 tot 29 september

Zaterdag 21 september 17.00 – 18.00 uur St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31

Oecumenische Vredesviering Opening Vredesweek o.l.v. Ambassade van Vrede Amersfoort. Medewerking wordt verleend door o.a. Huib Klamer (St Franciscus Xaverius kerk), Rens van Duffelen (Apostolisch Genootschap), Bernadette van Dijk (straatpas- tor). Muzikale medewerking wordt verleend door een projectkoor o.l.v. Berend Borger. Bram Boers en Henk de Koning orgel/piano.

Zondag 22 september

In diverse kerken staan de zondagse vieringen in het teken van de Vredesweek.

Dinsdag 24 september 20.00 – 22.00 uur Bahá’í-gemeenschap, p/a Atelier-Zuid, Leusderweg 65

Thema-avond: “Wereldvrede” Zaal open vanaf 19:30 uur. Info: www.amersfoort.bahai.nl/thema-avond/

Woensdag 25 september 16.00 uur Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort

Plaatsing Herdenkingsstenen, Utrechtseweg 35, 145 en 147 De Stichting herdenkt slachtoffers van het naziregime, die vermoord of gedeporteerd zijn, bij hun laatste woning in Amersfoort. www.herdenkingsstenenamersfoort.nl

18.00 -20.00 uur De Bron, Vogelplein 1

Vredesmaaltijd De Bron, aanmelding vooraf noodzakelijk via: henniewimwulfers@gmail.com of tel. 033-4726137


Donderdag 26 september 20.00 – 22.00 Voetbalvereniging KVVA, Dollardstraat 115

Thema: “Sporten over grenzen” Maakt samen sporten ons grenzeloos? Maakt sámen sporten ons meer begripvol voor de ander? Of is sporten juist de plek waar we ons -vaak zonder het bewust te zijn- afschermen van en afzetten tégen de ander? Op deze dialoogavond gaan we in gesprek met sporters van heel diverse disciplines. Wat zijn hun ervaringen? Hoe gaan zij om met deze vragen. Dialoogavond door het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.

Vrijdag 27 september 18.00 uur Johanneskerk, Westsingel 30

Maaltijd met en voor jongeren (17 – 25 jaar) Graag aanmelden bij jongerenwerk@johanneskerk.nl

20.00 22.00 uur Johanneskerk, Westsingel 30

Filmavond voor jongeren (17 – 25 jaar) “Nadav’s Vrede”, over de opzet van een vredesbeweging in Israël door Nadav, een jongen van 12. Toegang vrij.

20.00 22.00 uur Fonteinkerk Huis van Zuid, Robert Kochstraat 4

Lezing: “Op stap naar een klimaat van vrede en recht” Info: vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl

Zaterdag 28 september 10.30 – 11.90 uur Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39

“Burendag” Ontmoeten-verbinden-waarderen in het kader van de Vredes- week en Viering 50 jaar gebouw Apostolisch Genootschap Amersfoort

16.00 – 17.00 uur Lutherse kerk, Langestraat 61

Bijeenkomst in het kader van de vredesweek.

Vrijdag 11 oktober 18.00 – 19.30 uur “Tocht van Vrees en Hoop”

De Ambassades van Vrede van Amersfoort en Leusden nemen deel aan de “Tocht van Vrees en Hoop”. De tocht begint bij Kamp Amersfoort om 18.00 uur. Afstand tot station Amersfoort 4 km. Er rijden bussen vanaf het station terug naar Kamp Amersfoort. Aanmelden verplicht: www.kampamersfoort.nl

Voor het volledige programma zie onderstaande link

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X