In de Stille Week is er van maandag tot en met vrijdag een korte, meditatieve viering. Uitgangspunt voor deze vieringen is een schilderij waarbij de voorgangers liederen en lezingen kiezen. Op Witte Donderdag wordt ook de instelling van het Avondmaal herdacht door een tafelviering. Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal van Christus centraal. Op de Stille Zaterdag begint de viering om 21.00 uur. We horen dan de verhalen van bevrijding en hoop, het nieuwe Paaslicht wordt binnengedragen en we maken de gang naar het doopvont om onze eigen doop te gedenken of de doop in het algemeen waardoor we om ons opgenomen mogen weten in de gemeenschap rond Christus. We eindigen de viering met het lezen van het Paasevangelie. De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja.

contactpersoon: ds. Berend Borger telefoon (033) 479 90 80

knipselpasen

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X