Aan de pastorestafel – dat is de bijeenkomst van voorgangers van samenwerkende kerken en geloofsgemeenschappen in het Soesterkwartier – is gesproken over wat (mogelijk) wél kan in deze crisistijd. Waar sluiten we aan bij initiatieven vanuit de wijk, waar nemen we zelf initiatief? Vier activiteiten zijn in voorbereiding:

Licht in het SKW: een kerstboom in het hart van de wijk, waaromheen activiteiten plaats zullen vinden. Te denken is aan muziek, de kerstboom als wensboom, even aandacht als lichtpuntje.

Lauden in advent: elke morgen op werkdagen om 7:30 u staat de kerk open voor gebed, lezing, stilte, een kaarsje ontsteken.

Aandacht voor elkaar: een kaarsje en kaartje en wellicht nog iets lekkers voor wie dat nodig heeft.

Filmpjes op facebook: Soesterkwartierders vertellen wat advent/kerst voor hen is.

U gaat er meer over horen. Voor de filmpjes alvast dit: vanuit elke geloofsgemeenschap één persoon die in één minuut uit eigen ervaring iets vertelt over geloof en verwachting in de adventstijd. Persoonlijk, of een concrete ervaring, mag ook gaan over wat moeilijk is, eerlijk verhaal, en duidelijk voor mensen van verschillende achtergronden, ook mensen die niet (goed) bekend zijn met kerk of geloof. Hulp bij opname wordt aangeboden. Met de filmpjes op de facebookpagina van het SKW en wellicht andere websites wordt verbinding gelegd met bewoners.

Wie wil hier wel aan meewerken? Of wie weet iemand die wel een goed verhaal heeft? Reactie graag naar ds. Rein van der Zwan

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X