Samenwerking in Amersfoort
Al bijna vier  jaar komen twee keer per jaar de moderamina (dagelijks besturen) van de Fonteinkerk, Emmaüskerk, De Bron en De Hoeksteen bij elkaar. We zijn vier kerken die elkaar in onze manier van kerkzijn goed kunnen vinden. Deze vier kerken vormen samen een ‘kwartet’.

De afgelopen jaren is er meer samenwerking ontstaan tussen deze kerken.  Eén keer per jaar wisselen de  predikanten van alle ‘kwartetkerken’  van kansel. De samenwerking komt ook heel concreet tot uitdrukking doordat ook drie van de vier collega’s (Rein van der Zwan en Berend Borger van De Bron en Wim Verschoor van de Fonteinkerk) samen de predikantsplaats vervullen van de Emmaüskerk. Marieke den Braber (de Hoeksteen) is de coördinator van dit predikantenteam.

Meerwaarde
We geven gestalte aan het idee dat in de kerk geen west of oost, geen zuid of noord is, maar dat we één zijn in Zijn naam.  Zo wisselen de predikanten met elkaar kennis en vaardigheden uit en zoeken de jeugdwerkers meer samenwerking. We willen,  elk met en vanuit onze eigenheid,  van elkaar leren, meer mensen betrekken bij onze activiteiten en werkzaamheden verdelen.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken