Onze medebewoners

Het kerkgebouw van de Emmaüskerk biedt,  behalve aan de eigen Emmaüsgemeente, ook onderdak aan verschillende andere organisaties:

Bij Bosshardt; Een huiskamer voor de buurt

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Contactpersoon is Ingrid Sparreboom,
Telefoon: 06-46612994
E-mail: ingrid.sparreboom@legerdesheils.nl
Website: https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/bijbosshardt

Keistadkerk
De Keistadkerk wil een persoonlijke en betrokken gemeente zijn voor jong en oud, de wijk en de stad, zondag en door de week, christen of niet. Naast een wekelijkse samenkomst op zondag om 11.30 organiseert de Keistadkerk verschillende activiteiten, te vinden op www.keistadkerk.nl. De Keistadkerk is een van de drie deelgemeenten van de Kerk van de Nazarener in Amersfoort.

Contactpersoon: Gerrie Huizenga, tel: 033 495 2221
email: info@keistadkerk.nl

Diaconale opbouwwerker
Joke Koolhof Tel: 033 463 7795
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
email: Dowamersfoort@solcon.nl

50|50 coffee
Na flink verbouwen – er móest een roze muur in het pand komen – is de nieuwste hotspot van het Soesterkwartier af: 50|50 Coffee. De Emmaüskerk aan de Noordewierweg ruikt sinds augustus 2018  naar verse koffie, gezet door barista’s van het Leger des Heils én de cliënten zelf.

foto-emmauskerkjaap

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X