Wat is de kerkenraad?
De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.
De kerkenraad is voor de kerkelijke gemeente niet hetzelfde als de gemeenteraad van de burgerlijke gemeente. Kerkenraadsleden zijn niet gekozen als vertegenwoordigers uit de kerkelijke gemeente, maar ze worden uit de gemeente geroepen tot het ambt.
De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Wie is wie in  onze kerk?

Koert Jansen, diaken- voorzitter

Ouderlingen

Sierk de Bruin(pastoraal ouderling)
Edwin ten Haken (jeugd ouderling)

Diakenen

Joke de Bruin
Koert Jansen

Ouderling – Kerkrentmeester

Martin Binnendijk

Start met typen en druk op Enter om te zoeken