Wat doen wij zoal?

Sinds de zomer van 2020 is de kerkzaal van de Emmaüskerk elke woensdag open. Van 10:30 – 12:00 uur kan iedereen die dat wil eens even binnen lopen. Er is gelegenheid een kop koffie of thee te drinken, een kaarsje aan te steken, te spreken met anderen of gewoon een moment de rust te zoeken in de kerkzaal. Er hoeft niets maar er kan veel gebeuren, zo is gebleken.

Gesprekken van hart tot hart ontstaan spontaan, de ruimte en de sfeer zullen daar wel in meewerken. Buurtbewoners die de kerk zelden of nooit van binnen zagen, zien het bord op de stoep en komen even de drempel over. Met hun verhaal of met de vraag wat er eigenlijk gebeurt in een kerk. Wat voor anderen weer een mooie uitdaging is om te vertellen wat zij in de kerk vinden. Leden van het pastorale team zijn altijd aanwezig en iedereen uit het Soesterkwartier is welkom!

 

Waar besteden we geld aan?

Je zou je kunnen afvragen: waar heeft een kerk nu eigenlijk geld voor nodig?
Een groot deel wordt besteed aan salarissen van predikanten, organisten en aan de verhuurcoördinator;

maar ook aan onderhoud aan het gebouw en de energiekosten, kosten van de administratieve ondersteuning van de PGA en de PKN;

een bloemengroet, muzikale ondersteuning (koor e.d.);

speciale diensten: zoals vespers, jeugdwerk, de 4 mei-viering, de startzondag en gezamenlijke acties met andere kerken uit de wijk;

en ook zijn we solidair met o.a. onze stadsdominee en het behoud van de monumentale Sint Joriskerk.

 

Voor uw wijkgemeente
Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse  Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en een stadskerk. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!

Scheve begroting 2021
We hebben in 2021 een scheve begroting. De geschatte inkomsten komen ruim € 22.000,= lager uit dan de uitgaven. Ook in 2020 hadden we minder inkomsten dan begroot. Dit komt vooral door minder inkomsten als gevolg van de coronapandemie. Er is minder verhuur terwijl de vaste kosten wel gewoon doorgaan. We hebben gelukkig in vorige jaren een kleine reserve kunnen opbouwen om tekorten deels mee op te vangen, maar dat kunnen we met dergelijke grote tekorten niet blijven doen. Daarom hopen we dat u ruimhartig zult bijdragen als dat mogelijk is. Het is onze wens dat we kerk in de buurt kunnen blijven. Mogen we op uw financiële steun rekenen?

www.emmauskerk-amersfoort.nl

Richtlijn

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel?

In 2020 was binnen de PGA  de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per maand per huishouden. U kunt onderstaande richtlijn gebruiken.

Bij een netto inkomen van:

– 1.600,- p/mnd. >  8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.

– 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.

– 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.

– 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.

– 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of meer.

De PGA heeft een stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.

Belastingvoordeel

Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heeft u als u een schenkings-overeenkomst aangaat. Meer informatie vindt u op pkn-amersfoort.nl (onder bijdragen).

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X