Het seizoen loopt inmiddels al enige weken en het programma voor het jaar staat nu ook vast. We hebben een mooi en uitgebreid aanbod , gedeeltelijk ook gezamenlijk met Hoeksteen en de Bron. Een en ander  ook voortkomend uit het jeugdonderzoek dat Edwin eerder dit jaar heeft gehouden.

Peuterkleuterviering
3-nov Hoeksteen
22-dec Emmaüskerk
Kindernevendienst
wekelijks Emmaüskerk
Kidskat Emmaüskerk
nog niet bekend
Jonakamp
12 t/m 14 juni 2020 Driebergen
Swing  (2e zondag vd maand) Emmaüskerk
10-nov
8-dec
Soos  (12 t/m 17 jr) wisselend
2-nov Sport
23-nov Bowlen
14-dec Sintkerstfeest
Jeugddiensten
Top 2000 dienst  29-12  Emmaüskerk/Hoeksteen/Fonteinkerk
16-feb Hoeksteen
17-mei Emmaüskerk
Cathechese 2.0    (12 t/m 17 jr)
1)   Okt/Nov/Dec                                 datum, locatie en tijdstip nog te bepalen
2)    2 feb   (18 t/m 20 u) thema seksualiteit Tevens voorbereiding op jeugddienst van 16 feb. Hoeksteen  olv Ds M den Braber
3)  maart/april datum,locatie en tijdstip nog te bepalen
4)   april/mei  thema bidden tevens voorbereiding op jeugddienst van 17 mei Emmaüskerk olv Ds R vd Zwan

Verantwoording:

Voor de peuters en kleuters zijn er natuurlijk de peuter en kleutervieringen  (3 november Hoeksteen en 22 december Emmaüskerk). Voor basisschool kids de wekelijkse kindernevendiensten en ook het Jonakamp (12 t/m4 juni 2020). Voor de jongeren van 12 t/m 17 is er de tweede zondag van de maand Swing (10 nov en 8 december), daarnaast is er Soos voor deze jongeren op 2 en 23-11 en 14-12.  Tevens voor deze groep (en dat is nieuw!) : een soort catechese 2.0  ter voorbereiding op de gezamenlijke jeugddiensten (16 feb Hoeksteen en 17 mei Emmaüskerk). Tijdens de catechese zal de dienstdoende predikant het onderwerp van de jeugddienst  voorbereiden door middel van  het bekijken en bespreken van een film, onderlinge gesprekken het bezoeken van een bepaalde locatie .De kritische lezer zal opmerken dat er voor de basisschool kids naast de kindernevendienst geen serieuze bijeenkomst gepland staat. Zeg maar de Kidskat van vroeger. Het hoe en wat van deze activiteit is nog onderwerp van gesprek. Informatie hierover volgt dus nog. De predikanten en jeugdouderlingen denken met dit  (gezamenlijke) programma een mooi aanbod aan activiteiten te kunnen presenteren. Heeft u als u dit leest zoiets van :  “wow ik draag graag mijn steentje bij ?”   Op diverse vlakken (soos, kindernevendienst) is dringend behoefte aan leiding.  Wie weet u zelf of iemand in uw vrienden of kennissenkring ??  Wie de schoen past……

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X