Beste mensen, als penningmeester hoop ik dat alles bij u allen goed gaat. Maar ik heb een vraag. In de Nieuwsbrieven wordt steeds de collecte met de diverse doelen opgenomen voor de zondagdienst zoals die wordt gevierd in de “Bron”. Voor de collecte geldt dat u een bedrag kunt overmaken naar NL72SNSB 0937014109 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van het collectedoel.

U kunt bij de collecte vermelden dat het bedrag voor de Emmaüskerk is bestemd. Dit nummer is bestemd voor de collectes zoals die worden gehouden in de diverse kerken. Als het genoemde nummer niet bekend is in uw overzicht van de bank, gewoon en nieuwe naam en nummer opnemen bij de bank waarmee u uw overschrijvingen doet.
Gebruik voor de kerkelijke collectes niet het nummer voor de wijkkas. Dit nummer staat helemaal los van alle andere bijdragen. Als u het op het rekeningnummer van de wijkkas stort, moet ik het weer doorstorten naar het hiervoor genoemde nummer. Het kost onnodige tijd en moeite om dit te doen. En voor het Kerkelijke Bureau geeft dit duidelijkheid. Hebt u nog vragen dan mag u mij altijd benaderen op mijn privé telefoonnummer. Dat nummer vindt u vast en zeker terug in het overzicht van de wijkleden Emmaüskerk Soesterkwartier”.

Groet, Bouke Boomsma

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X