Verhuurcoördinator

 

De Emmaüskerk aan de Noordewierweg in het Soesterkwartier is een ‘huis in de buurt’.

Naast de activiteiten van de kerkelijke gemeente zijn er dus ook allerlei vaste en losse groepen

die gebruik maken van het gebouw. Om dit gebruik in goede banen te leiden zoeken we een

 

                                             Verhuurcoördinator tevens gastvrouw – gastheer

 

die als vrijwilliger acht tot zestien uur per week (op wisselende tijden, behalve op zondag)

de ‘geïnteresseerden en gebruikers' ten dienste kan staan. Daarnaast de zaalplanning regelt

en de mails beantwoordt, deze activiteit kan vanuit huis worden verricht.

 

Taken:

  • Overlegt met en geeft rondleidingen aan  potentiële huurders;
  • Maakt schriftelijke (prijs-)afspraken met huurders.  Dit gebeurt in nauw overleg met de kerkrentmeesters;
  • Is verantwoordelijk voor het tijdig openen en sluiten van het pand bij verhuur;
  • Overlegt met andere vrijwilligers, m.b.t. hun beschikbaarheid;
  • Houdt toezicht op het naleven van afspraken door huurders en andere gebruikers;
  • Draagt er zorg voor dat het gebouw netjes wordt achtergelaten en verricht zo nodig onderhoudstaken;
  • Is verantwoordelijk voor de e-mailcorrespondentie in de mailbox  van zaalbeheer (hiervoor dient u zelf te beschikken over een pc of laptop);
  • Is verantwoordelijk voor de agendaplanning van zaalgebruik en zaalverhuur;
  • Stuurt de factuur naar de penningmeester ter facturering;
  • Is verantwoordelijk voor de inkoop en voorraadbeheer van de koffie/thee en aanverwante artikelen.

 

Vergoeding: Eventuele vrijwilligersvergoeding in overleg.

Wij bieden: Een enthousiast team van mensen die met je meewerken in catering, schoonmaak en andere activiteiten.

Aanvang werkzaamheden:  zo spoedig mogelijk.

                                                       

Voor informatie over de functie kunt u bellen met

Jan Elzen, tel. nr. 033 – 46 121 57 of per mail: zaalbeheer@gmail.com

Sollicitaties naar hetty.elzen@kpnmail.nl