Pastoraat

Algemeen

In het pastoraat zien wij naar elkaar om.Wij proberen naar elkaar te luisteren, naar de goede en naar de zware dingen in het leven. Er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij iemand behoefte heeft aan een gesprek. Pastoraat is een taak van ons allen. Kent u iemand in een situatie die wat extra aandacht vraagt? Schroom niet en geef dit door aan de ambtsdragers van onze gemeente. En als het u zelf aangaat (bijvoorbeeld u wordt opgenomen in het ziekenhuis) laat dit ons even weten. U kan bij onderstaande personen een gesprek aanvragen. Een telefoontje, een kaartje of mailtje is voldoende.

Dominee Paul van der Harst
Schuilenburgerplein 10
3816 TE Amersfoort
Tel: (033) 479 92 51
paulvanderharst@planet.nl
Scriba Jan Lamberts
Tel: 06 44 89 42 37
scriba.emmauskerkamersfoort@gmail.com
Ouderling ouderenpastoraat
Nynke Hellema
Amstelstraat 16
3812 GD Amersfoort
Tel: (033) 462 08 62
n.hellema@xs4all.nl

Nieuwe gemeenteleden
Gemeenteleden die in onze wijk zijn komen wonen, worden bezocht door een gemeentelid. Hij of zij maakt u, aan de hand van een map, wegwijs in kerkelijk Amersfoort. Stelt u prijs op bezoek, neem dan contact op met onze scriba Hetty Elzen-Nijenhuis.

Bezoekgroep
Omzien naar de ander is belangrijk voor ons. Een kleine groep gemeenteleden bezoekt mensen in en om onze geloofsgemeenschap. Een kort bezoekje kan van zeer grote waarde zijn. Heeft u tijd over voor persoonlijk contact met een ander? Neem dan contact op met Nynke Hellema. Zij is contactpersoon voor de bezoekgroep. Deze groep kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.