Kerkdiensten

Zondagse dienst

De kerkdienst begint elke zondag om 10.00 uur. Na afloop is er altijd gelegenheid tot het gezamenlijke drinken van een kop koffie, thee of voor de kinderen limonade. We zingen uit diverse bundels, meestal ondersteund door het orgel, maar regelmatig verlenen muzikanten (instrumentaal / zang) medewerking aan de diensten. Eén keer in de twee maanden, op de tweede zondag van een oneven maand, vindt er in de kerkdienst het gemeentegebed plaats. In plaats van de voorbeden door de predikant kunnen gemeenteleden zelf op een briefje hun voorbeden opgeven, die vervolgens worden voorgelezen door een diaken of iemand van de werkgroep eredienst. Op die manier oefenen wij onszelf in gebed en komen de voorbeden werkelijk vanuit de gemeente.

 

Werkgroep Eredienst/Liturgiegroep
De ontwikkeling van de Liturgie wordt gevolgd door onze Werkgroep Eredienst. De leden van deze werkgroep zetten zich vooral in voor de diensten in de Stille Week.

Contactpersoon: Ds. Berend Borger, telefoon 033-4799080

Lectoren
Enthousiaste ‘lectoren’ nemen wekelijks één of beide lezingen in de kerkdienst voor hun rekening. Op deze manier willen we bereiken dat de dienst door ons samen gedragen wordt.

Contactpersoon:  Jan Lamberts, telefoon 06-44894237