Home

Gemeentevergadering 28 augustus 11:00 uur

In juni jl. stuurde de Kerkenraad een uitgebreide brief aan alle actieve gemeenteleden met daarin een actuele stand van zaken in onze gemeente.

Op 28 augustus zijn we – als Gemeente Beraad, de hele gemeente samen -  met elkaar in gesprek geweest over één zaak die nu moet worden bepaald: het zoeken van een nieuwe predikant. De Kerkenraad stelde een conceptschets van de gemeente samen en een conceptprofiel voor de nieuwe predikant. In groepsgesprekken zijn die besproken met de deelnemers van dit gemeenteberaad. Op moment van schrijven weten we nog niet wat uit die gesprekken is gekomen, een verslag daarvan wordt verspreid. Ook is nieuwe informatie gegeven over de stand van zaken rondom de plannen met ons gebouw.


Startzondag 18 september a.s.

‘Jij bent zout !’

In het evangelie zegt Jezus het tegen zijn leerlingen ‘Jullie zijn het zout van de aarde’. In deze dienst laten we ons zo  ook aanspreken. Tegen ieder van ons als lid van de christelijke gemeente is gezegd: ‘jij bent het zout van de aarde’ en we vragen ons af hoe waar is dat eigenlijk? Voor mij op dit moment? Doet door mij dit zout zijn werk, of is het samengeklonterd of vervuild of smakeloos? Met deze vragen gaan we met elkaar in gesprek nadat we in een overweging een beetje op weg zijn geholpen.

Na de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie en dan delen we de maaltijd (waarvoor ieder wat meeneemt) zodat er voor ieder genoeg is!PROGRAMMA

10.00 uur bijzonder kerkdienst

11.15. uur koffie en ontmoeting

12.15 uur gezamenlijke lunch

13.30 uur samen opruimen, afwassen


Lastige verhalen

Vreemd en bizar, het boekje met lastige bijbelverhalen van P.Schelling is nog niet uit. We hebben nog een paar verhalen te gaan. Verhalen die weerstand bij ons oproepen, waar we geen weg mee weten. Samen proberen we in deze leesgroep de betekenis van die lastige verhalen te achterhalen. En kijken daarna hoe Schelling de bijbeltekst  uitlegt.

Nieuwelingen kunnen gewoon aanhaken, de verhalen kunnen los van elkaar gelezen worden.

data: dinsdag 11 oktober, 8 november, 13 december, 3 januari, 7 februari en 7 maart.

tijd: 20.00 - 22.00 uur. Meer info klik hier
Kerkdiensten

Vanaf 1 november a.s. staan de diensten in de agenda.


Zondag 7 augustus 10:00 uurDs. P.P. v/d Harst
 
Zondag 14 augustus 10:00 uur
Ds. O. van Dongen 
Zondag 21 augustus 10:00 uurDs. P.P. v/d Harst
 
Zondag 28 augustus 10:00 uurDs A. Baarslag 


Wilt u de dienst (nog eens) beluisteren?
Volg kerkdienst direct of luister hem op kerkdienst gemist 


                   Agenda en activiteiten


Aankondiging Leerhuis: Jozef

We gaan weer beginnen!

meer info? Klik hier
 

Onze website is in onderhoud
Zoals u wellicht kunt zien en hopelijk zo min mogelijk zult merken is onze website in onderhoud.
Wij willen u graag zo snel en zo veel mogelijk van informatie voorzien en daarom willen wij graag een vernieuwde, snellere en makkelijkere website aan u presenteren. Wij hopen dat u daar zo min mogelijk hinder van zult ondervinden. Mochten er dingen zijn die u mist, die u niet kunt vinden of graag op de hernieuwde website zou willen terugzien laat het dan aan ons web team weten via info@emmauskerk-amersfoort.nl Alvast bedankt!Actief op Twitter 


We hebben nu behalve een instagram account

en een facebook account ook een twitteraccount.

Vanaf nu zijn we te volgen op @emmauskerk033


Volg en retweet ons!